gallery khatgram
گالری نقاشیخط

نقاشی خط : ثلث و نستعلیق

این تابلو نقاشیخط موجود نیست

site artworks khatgram

نقاشیخط

 

متن این تابلو نقاشیخط :

کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

 

استفاده از خطوط ثلث و نستعلیق در تابلو های نقاشیخط

 

این تابلو نقاشیخط سفارش عزیزی بوده است و تحویل داده شد

 

احتمال فروش از سمت خریدار قبلی اثر وجود دارد

 

برای ثبت  سفارش به صفحه گالری نقاشیخط مراجعه بفرمایید

گالری نقاشیخط

نقاشیخط

 

متن این تابلو نقاشیخط :

بیهمگان بسر شود بی تو بسر نمیشود

 

استفاده از خوشنویسی شکسته نستعلیق در تابلو های نقاشیخط

 

این تابلو نقاشیخط سفارش عزیزی بوده است و تحویل داده شد

 

 احتمال فروش از سمت خریدار قبلی اثر وجود دارد
 

برای ثبت  سفارش به صفحه گالری نقاشیخط مراجعه بفرمایید

art gallery khatgram
گالری نقاشیخط