نقاشیخط نمونه کار

site artworks khatgram

به صفحه ( گالری نقاشیخط ) مراجعه کنید

site artworks khatgram

نقاشیخط

نمونه کار تابلو نقاشی خط

با توجه به سبک تحریر خطوط اصیل ایرانی و سبکهای مختلف نقاشی و نقاشیخط میتوانید سفارش خود را در صفحه ی تماس با ما ثبت کنید.

با تشکر

مدیریت سایت خطگرام

site artworks khatgram

اطلاعات تماس را در صفحه ( تماس باما ) مشاهده کنید

site artworks khatgram

سایت خطگرام همسو با سلیقه های زیبای شما

site artworks khatgram

نقاشیخط

site artworks khatgram

این کار فروخته شد به کشورهای اروپایی

نقاشیخط سایت خط گرام

تابلو نقاشیخط

نام تابلو : جان بی جمال جانان

size:100x100cm

Acrylic on canvas