نقاشیخط

site artworks khatgram
نقاشیخط مهرداد مقدم

نقاشیخط :

شعر : ای عشق مباش یکدم خالی ز عشق و مستی

size:150×150

oil on canvas

این نقاشیخط موجود نیست

2 thoughts on “نقاشیخط

  1. سلام و درود بر شما
    لطفا اسم هنرمند این آثار رو هم بفرمایید ؟!

    دستمریزاد

  2. مجموعه آثار نقاشیخط بطور کل آثار مهرداد مقدم هستن

Comments are closed.