نقاشیخط رقص سما

gallery khatgram

نقاشیخط های رقص سماع

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
نقاشی خط
site artworks khatgram

نقاشیخط رقص سماع

هوالعزیز (قرینه نویسی خط ثلث)

شعر:

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه ها کرد

سایز : 180x105cm

Acrylic on canvas

فروختـــه شـــد

site artworks khatgram

شعر:

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه ها کرد

سایز : 180x105cm

Acrylic on canvas

 

برای خرید به صفحه ( تماس با ما ) مراجعه فرمایید
 
 
site artworks khatgram
site artworks khatgram
سایت خطگرام