gallery khatgram

تاریخچه خوشنویسی

نقاشیخط تاریخچه

تاریخچه نقاشیخط

در حقیقت نقاشی خط متشکل شده است از همه تکنیک های نهفته در نقاشی و سبک آن مانند و نگارگری و تذهیب و اکسپرسیونیسم و مدرنیسم و ابستراکت و ….. و در واقع این مکتبها و سبک ها جزء کوچکی از یک تابلو نقاشی خط را در بر میگیرد

کارشناسی نقاشیخط

عدم رشد هنر

هنر زبانی است گسترده که در تمامی جهان تنها نگاه مخاطب میبایست آن را درک کند نه احساساتی که با ذهینیاتی متفاوت که در اندک زمان ثبت میشود. زمان : خود معیاری دقیق است در بکارگیری آن در آثار هنری و زمان : جریانی پیوسته و غیر قابل انقطاع است .

تعریف نقاشی

مدرنیسم و عقب افتادگی

اینگونه انتخاب ها را نیز متاسفانه در مراودات اجتماعی در جهان امروز شاهد هستیم حتی به جای خواندن کتابهایی ناب که حاوی مطالبی بسیار عمیق هستند , به جمله ای کوچک بر زیر یک عکس در شبکه ای اجتماعی ترجیح میدهیم و آن را رواج میدهیم و باز زمان را نادیده میگیریم

قبل از قرن چهارم قمری (398 خورشیدی ) و ( 1010 میلادی ) اصول متعارفی برای خوشنویسی وجود نداشت و مانند خط کوفی فقط اشکال میبایست با یکدیگر یکسان بودند که با کمی تامل متوجه خواهید شد که در نقاشیخط هایی که با خط کوفی نگارش میشود دست هنرمند بسیار باز تر است برای ایجاد بافت هایی که نیاز دارد و در ثانی هیچ استاد و اصول و قواعدی هم نیست که به آن ایرادی بگیرد و در این صورت هر شخصی که کمی به گرافیک علاقمند است نیز میتوان آن سبک از نقاشی خط یا خوشنویسی را به راحتی اجرا کند و زمان بکار رفته در آن نیز بسیار کمتر از خوشنویسی های  اصیل و ریشه دار مانند نستعلیق و ثبث و نسخ و ….  است .

در اوایل قرن چهارم قمری (398 خورشیدی ) و ( 1010 میلادی ) ابن مقله بیضاوی  سبکی از خوشنویسی را بوجود آورد که به خطوط اصول معروف شد و چون این سبک از نوشتار در خوشنویسی از اصول و ریتم و اندازه و اشکال بسیار دقیقتری نسبت به خوشنویسی های قبل  برخوردار بود مورد استقبال قرار گرفت .  بیضاوی  برای این سبک از خوشنویسی 12 اصل را تعیین کرد : ترکیب، کرسی، نسبت، ضعف، قوت، سطح، دور، صعود مجازی، نزول مجازی، اصول، صفا و شأن که متاسفانه هیچکدام از این دوازده اصل مهم در خوشنویسی در نقاشی خط های امروز بکار گرفته نمیشود چون زمان و تامل هنرمند را بشدت بالا میبرد و هنرمندان و کارشناسان بدلایل مشغله های کاری ( غیر هنری ) سعی در آن دارند که برای حذف کردن زمان این اصول را در نقاشی خط  بی اهمیت معرفی کنند.

  اولین انجمن خوشنويسان ايران  در سال 1329 با همت اساتیدی  چون زنده ياد سيد حسين ميرخاني و  علي اکبر کاوه –  ابراهيم بوذري و سيد حسن ميرخاني ، با اهتمام زنده ياد دکتر مهدي بياني و اهالی هنر وقت آن زمان و با همکاري وزارت فرهنگ و هنر وقت تاسيس و راه اندازي شد.

خوشنویسی نقاشیخط