تابلو نقاشیخط

site artworks khatgram

این تابلو نقاشیخط فروخته شد به کشورهای اروپایی

تابلو نقاشیخط

نام تابلو : جان بی جمال جانان

size:100x100cm

Acrylic on canvas

فروختــــه شد

One thought on “تابلو نقاشیخط

  1. درمان ریزش مو گفت:

    وای خیلی خوبه ساییتون

Comments are closed.