نقاشیخط نگاه khatgram

gallery khatgram
نقاشی خط
گالری نقاشیخط
نقاشیخط سایت خطگرام
نقاشیخط
متن شعر :  
چشم تو خواب می‌رود یا که تو ناز می‌کنی
نی به خدا که از دغل چشم فراز می‌کنی
چشم ببسته‌ای که تا خواب کنی حریف را
چونک بخفت بر زرش دست دراز می‌کنی
سایز : 144×105 cm
اکریلیک روی بوم
برای اطلاع  به صفحه تماس با ما مراجعه بفرمایید
site artworks khatgram
site artworks khatgram
art gallery khatgram