نقاشیخط

شعر: بنی آدم اعضای یکدیگرند

       که در آفرینش ز یک گوهرند

سایز :  130x130cm

Acrylic on canvas

 

برای اطلاع به صفحه ( تماس با ما ) مراجعه فرمایید

 

 
 
 
 
 
 
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
گالری نقاشی خط سایت خطگرام