نقاشی خط

gallery khatgram
گالری نقاشیخط

نقاشی خط : ثلث و نستعلیق

این تابلو نقاشیخط موجود نیست

site artworks khatgram

نقاشیخط

متن این تابلو نقاشیخط :

کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

استفاده از خطوط ثلث و نستعلیق در تابلو های نقاشیخط برای دیدن جزئیات کلیک کنید

 

این تابلو نقاشیخط سفارش عزیزی بوده است و تحویل داده شد

برای ثبت  سفارش به صفحه گالری نقاشیخط مراجعه بفرمایید

گالری نقاشیخط

نقاشیخط

متن این تابلو نقاشیخط :

بیهمگان بسر شود بی تو بسر نمیشود

استفاده از خطوط ثلث و نستعلیق در تابلو های نقاشیخط برای دیدن جزئیات کلیک کنید

 

این تابلو نقاشیخط سفارش عزیزی بوده است و تحویل داده شد

برای ثبت  سفارش به صفحه گالری نقاشیخط مراجعه بفرمایید

art gallery khatgram
گالری نقاشیخط

نقاشیخط نمونه کار