نقاشی خط

gallery khatgram
گالری نقاشیخط

نقاشی خط : ثلث و نستعلیق

این تابلو نقاشیخط موجود نیست

site artworks khatgram

نقاشیخط

متن این تابلو نقاشیخط :

کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

استفاده از خطوط ثلث و نستعلیق در تابلو های نقاشیخط برای دیدن جزئیات کلیک کنید

 

این تابلو نقاشیخط سفارش عزیزی بوده است و تحویل داده شد

برای ثبت  سفارش به صفحه گالری نقاشیخط مراجعه بفرمایید

گالری نقاشیخط

نقاشیخط

متن این تابلو نقاشیخط :

بیهمگان بسر شود بی تو بسر نمیشود

استفاده از خطوط ثلث و نستعلیق در تابلو های نقاشیخط برای دیدن جزئیات کلیک کنید

 

این تابلو نقاشیخط سفارش عزیزی بوده است و تحویل داده شد

برای ثبت  سفارش به صفحه گالری نقاشیخط مراجعه بفرمایید

art gallery khatgram
گالری نقاشیخط

تابلو نقاشیخط اثر مهردادمقدم

gallery khatgram
art gallery khatgram

نقاشیخط : تو دیدی هیچ عاشق که سیری شد از این دریا

site artworks khatgram
نقاشی خط ماهی

نقاشیخط

شعر این نقاشی خط :

تو ديدي هيچ عاشق را که سيري بود از اين سودا
تو ديدي هيچ ماهي را که او شد سير از اين دريا
تو ديدي هيچ نقشي را که از نقاش بگريزد
تو ديدي هيچ وامق را که عذرا خواهد از عذرا

150x115cm

اکریلیک روی بوم

 

برای دیدن آثار نقاشی خط در سایت خطگرام به صفحه گالری نقاشیخط رجوع کنید

art gallery khatgram
تابلو نقاشیخط
گالری نقاشیخط

نقاشیخط نمونه کار