نقاشی خط مدرن

نقاشی خط

گالری نقاشیخط کارشناسی نقاشیخط نقاشیخط رقص سماع سایت خطگرام نقاشی خط : ثلث و نستعلیق این تابلو نقاشیخط موجود نیست نقاشیخط   متن این تابلو نقاشیخط : کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش   استفاده از خطوط ثلث و نستعلیق در تابلو های نقاشیخط   این تابلو نقاشیخط سفارش عزیزی بوده است …

نقاشی خط ادامه »

فرم و فضا در هنر

توجه به فرم و فضا درنقاشی خط و هنر گالری نقاشیخط کارشناسی نقاشیخط تاریخچه نقاشیخط دلایل عدم رشد هنر فرم و فضا در نقاشی خط و آثار هنری توجه به فرم و فضا در خوشنویسی بسیار حائز اهمیت است چرا که در اصول نوشتاری خط کرسی های متفاوتی اصل  و ریشه یک سبک  از نوشتار …

فرم و فضا در هنر ادامه »