نقاشیخط مهتاب

site artworks khatgram
site artworks khatgram

تابلو نقاشیخط مهتاب

نقاشیخط مهتاب
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام

تابلو نقاشیخط مهتاب

متن تابلو :

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

سایز : 144x105Cm

اکریلیک روی بوم

 

قیمت : 3000000 ت

 
 
site artworks khatgram