نقاشیخط رقص سما

site artworks khatgram

نقاشیخط های رقص سما

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
نقاشی خط
site artworks khatgram

هوالعزیز (قرینه نویسی خط ثلث)

شعر:

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه ها کرد

سایز : 180x105cm

Acrylic on canvas

فروختـــه شـــد

site artworks khatgram

شعر:

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه ها کرد

سایز : 180x105cm

Acrylic on canvas

 

قیمت : 12,000,000 تومان

برای خرید به صفحه ( تماس با ما ) مراجعه فرمایید
 
 
site artworks khatgram
site artworks khatgram
سایت خطگرام