gallery khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
گالری نقاشیخط
site artworks khatgram

 

نقاشیخط

گوش کن : جاده از دور صدا میزند قدمهای ترا
چشم تو زینت تاریکی نیست

(سهراب سپهری )

size : 144x110cm
اکریلیک روی بوم

این تابلو نقاشی خط موجود نیست

 

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
art gallery khatgram