نقاشیخط

شعر:بنی آدم اعضای یکدیگرند

       که در آفرینش ز یک گوهرند

سایز :  130x130cm

Acrylic on canvas

 

قیمت : 10,000,000 تومان

برای اطلاع به صفحه ( تماس با ما ) مراجعه فرمایید
 
 
 
 
site artworks khatgram
site artworks khatgram

با نقاشیخط های سایت خطگرام همراه باشید

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram